Rajaban Eta Lain Raja Ban


“Mon, maneh geus kabagéan acan?” Si Acim nanya ka si Omon, mangsa manéhna duaan eukeur arulin di buruan masigit.

“Kabagéan naon, Cim?” Si Omon malik nanya.

“Eta…, pikeun nyinghareupan Rajaban téa geningan.” Si Acim ngajéntrékeun.

“Oh, éta.” Témbal si Omon. “Enggeus atuh. Ngan kakara tadi isuk-isuk dicokotna ogé. Ari manéh kumaha…?”

“Kuring mah acan aya euy. Acan dipangnyieunkeun.”

“Naha…? Sugan téh enggeus. Ari manéh kabagéan naon kitu…?”

“Kuring mah cenah kabagéan sisindiran.” Témbal si Acim. “Ari manéh, naon Mon? Pidatoan, nya…?”

“Nya kuring mah biasa waé. Da taun kamari-kamarina ogé pidatoan waé kuring mah.”

“Padahal mah robah atuh sakali mah. Ulah pidatoan waé.” Ceuk si Acim méré saran, “ayeuna mah bagéan nadoman atuh atawa solawatan.”

“Ih, da kumaha deui atuh. Da saur pun guruna kitu, nya kuring mah namprak tumarima waé.” Si Omon pasrah.

Si Acim henteu ngomong deui. Manéhna dekul waé kana heureuyna, memener rorodaan bogana. Si Omon nempokeun.

“Cim, manéh apal kénéh naon ari Rajaban téh…?” Si Omon ngajak ngobrol deui.

Si Acim teu ngajawab. Manéhna ngaréngsékeun heula ngabenerkeun rorodaanana. Geus réngsé kakara ngajawab. “Naon nya…?”
Si Acim ngahuleng. Nginget-nginget sugan bisa inget.

“Piraku poho deui…?” Si Omon melong ka si Acim.

“Nu ku kuring apal kénéh mah, rajaban téh sarangka bedog.” Témbal teu euleum-euleum.

“Ih! Manéh mah. Lain éta atuh. Da éta mah ayana oge dina bobodoran. Ieu mah bener…!” Si Omon ngagebés ka si Acim.

“Ari ceuk manéh naon atuh?” Si Acim malik nanya.

“Manéh heula atuh. Piraku nu nanya malik ditanya. Jawab heula atuh ku manéh.” Si Omon embungeun ngajawab tiheula.

“Ieu atuh. Rajaban téh gilinding setum.” Si Acim angger teu euleum-euleum.

“Baku manéh mah ari geus heureuy téh. Ieu mah nu nyatana.” Si Omon rada ambek.

“Bener lain, Raja Ban mah gilinding setum?” Si Acim ngabela sorangan.

Setum

“Nya heu-euh atuh ari raja ban mah. Tapi ieu mah rajaban, lain raja ban.” Si Omon melong ka si Acim.

Si Acim nyenghél, nempo babaturanana rada ambek téh.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.flickr.com/)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s