Tunggul, Eta lain Tutunggul


Tunggul anu ngajentul
Tanda harepan teu ucul
Ulah antepan, jadi cul
Piara samemeh dugul

Tunggulna ulah dipacul
Sanajan pinuh ku kebul
Waktuna bakal mucunghul
Sugan bisa pinunjul

Ta tunggul ulah kapupul
Ulah ganggu sina jucul
Na waktuna bakal ngajaul
Mentang ka alak paul

Nu mihareup kudu betul
Ti ayeuna kudu dekul
Mulasara eta tunggul
Da lain jadi tutunggul

Carana lin madep kidul
Sieuhkeun rasa kedul
Kudu ganggas siga tutul
Teu nyumput siga tuyul

Asah heula lamun mintul
Jauh kudu sanggup manggul
Lamun jangkung siap ngajul
Mun buahan gera puhprul

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest&note_id=430286211893#!/note.php?note_id=430286211893)