Natamu


Mun rumasa natamu,
Ulah jadi tambuh laku,
Sagala hayang diburu,
Teu inget kana waktu,

Mun rumasa jadi semah,
Laku ulah euwah-euwah,
Leuheung mun aya nu nyegah,
Tong teuing matak gareuwah,

Semah teu boga kawasa,
Ulah teu asa teu jiga,
Sagala bisa laksana,
Kabendung kunu bogana,

Tamu lin nu boga imah,
Nganjang ngan sapanyepah,
Cicing kumaha wayah,
Na waktuna kudu ingkah,

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=436334306893)

Rajaban Eta Lain Raja Ban


“Mon, maneh geus kabagéan acan?” Si Acim nanya ka si Omon, mangsa manéhna duaan eukeur arulin di buruan masigit.

“Kabagéan naon, Cim?” Si Omon malik nanya.

“Eta…, pikeun nyinghareupan Rajaban téa geningan.” Si Acim ngajéntrékeun.

“Oh, éta.” Témbal si Omon. “Enggeus atuh. Ngan kakara tadi isuk-isuk dicokotna ogé. Ari manéh kumaha…?”

“Kuring mah acan aya euy. Acan dipangnyieunkeun.”

“Naha…? Sugan téh enggeus. Ari manéh kabagéan naon kitu…?”

“Kuring mah cenah kabagéan sisindiran.” Témbal si Acim. “Ari manéh, naon Mon? Pidatoan, nya…?”

“Nya kuring mah biasa waé. Da taun kamari-kamarina ogé pidatoan waé kuring mah.”

“Padahal mah robah atuh sakali mah. Ulah pidatoan waé.” Ceuk si Acim méré saran, “ayeuna mah bagéan nadoman atuh atawa solawatan.”

“Ih, da kumaha deui atuh. Da saur pun guruna kitu, nya kuring mah namprak tumarima waé.” Si Omon pasrah.

Si Acim henteu ngomong deui. Manéhna dekul waé kana heureuyna, memener rorodaan bogana. Si Omon nempokeun.

“Cim, manéh apal kénéh naon ari Rajaban téh…?” Si Omon ngajak ngobrol deui.

Si Acim teu ngajawab. Manéhna ngaréngsékeun heula ngabenerkeun rorodaanana. Geus réngsé kakara ngajawab. “Naon nya…?”
Si Acim ngahuleng. Nginget-nginget sugan bisa inget.

“Piraku poho deui…?” Si Omon melong ka si Acim.

“Nu ku kuring apal kénéh mah, rajaban téh sarangka bedog.” Témbal teu euleum-euleum.

“Ih! Manéh mah. Lain éta atuh. Da éta mah ayana oge dina bobodoran. Ieu mah bener…!” Si Omon ngagebés ka si Acim.

“Ari ceuk manéh naon atuh?” Si Acim malik nanya.

“Manéh heula atuh. Piraku nu nanya malik ditanya. Jawab heula atuh ku manéh.” Si Omon embungeun ngajawab tiheula.

“Ieu atuh. Rajaban téh gilinding setum.” Si Acim angger teu euleum-euleum.

“Baku manéh mah ari geus heureuy téh. Ieu mah nu nyatana.” Si Omon rada ambek.

“Bener lain, Raja Ban mah gilinding setum?” Si Acim ngabela sorangan.

Setum

“Nya heu-euh atuh ari raja ban mah. Tapi ieu mah rajaban, lain raja ban.” Si Omon melong ka si Acim.

Si Acim nyenghél, nempo babaturanana rada ambek téh.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.flickr.com/)

Tunggul, Eta lain Tutunggul


Tunggul anu ngajentul
Tanda harepan teu ucul
Ulah antepan, jadi cul
Piara samemeh dugul

Tunggulna ulah dipacul
Sanajan pinuh ku kebul
Waktuna bakal mucunghul
Sugan bisa pinunjul

Ta tunggul ulah kapupul
Ulah ganggu sina jucul
Na waktuna bakal ngajaul
Mentang ka alak paul

Nu mihareup kudu betul
Ti ayeuna kudu dekul
Mulasara eta tunggul
Da lain jadi tutunggul

Carana lin madep kidul
Sieuhkeun rasa kedul
Kudu ganggas siga tutul
Teu nyumput siga tuyul

Asah heula lamun mintul
Jauh kudu sanggup manggul
Lamun jangkung siap ngajul
Mun buahan gera puhprul

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest&note_id=430286211893#!/note.php?note_id=430286211893)