Ngaran Patempatan Di Pakampungan


Di handap ieu mah ngaran-ngaran patempatan anu teu jauh ti pilemburan atawa ayana teh di pilemburan.

 1. Alun-alun, pakarangan atawa tempat nu lega nu aya di puseur kota.
 2. Astana,    komplek tempat nyieun kuburan.
 3. Babakan, lembur atawa kampung anyar.
 4. Buruan, tempat anu aya di hareupeun imah, pakarangan.
 5. Dayeuh, lembur nu dicicingan ku jalma réa.
 6. Gupitan, jalan heureut (sarupa jalan satapak) antara dua lamping.
 7. Jalan huni, lolongkrang tincakkeun antara pepelakan di kebon.
 8. Jalan jajahan, jalan gedé nu bisa dipaké ngaliwat kandaraan.
 9. Jalan satapak, jalan nu ngan bisa diliwatan ku jelema.
 10. Lembur, tempat nu dicicingan ku jalma réa, kampung.
 11. Pakarangan, taneuh nu aya di sakurilingeun imah.
 12. Pipir, taneuh di sagigireun imah.
 13. Tarikolot, tempat atawa daerah urut lembur.
 14. Tepiswiring, ngaran séjén pikeun pasisian atawa pilemburan.

(Dicutat kalawan make pangropea ti: http://sunda.garutkab.go.id/pub/static_menu/detail/ngamumule_sesebatan_patempatan)