Carita Impian Nambag Tembok Anggang (1)


Bubuka

Sakabeh jalma ku Pangeran dibere rasa resep ka lain jinisna, ti golongan jalma keneh. Lamun awewe pasti ngabogaan rasa resep ka lalaki, jeung sabalikna lalaki oge ngabogaan rasa resep ka awewe. Rasa ieu lamun anu leuwih jauhna mah disebut rasa cinta, rasa hayang deukeut, hayang ngapimilik jeung rasa anu lianna anu pakuat-pakait jeung rasa cinta.

Atuh dina tulisan ieu, anu eusina ngeunaan kisah kasih kusah koseh bari nyeuseuh, teh nyaritakeun pangalaman dina wujud catetan poean (Catatan Harian).

Jaman Keur di SMP

Juma’ah, 24 Pebruari 1997

Kuring datang ka sakola bari terus ka kelas arek neundeun kantong. Di kelas geus aya babaturan keur ngepel tehel kelas. Waktu kuring neundeun kantong dina bangku, aya budak awewe anu nyarita.

“Ya, salam cenah,” pokna teh. Barang direret, anu nyarita teh nyaeta Siti.

Tapi kuring henteu pati merhatikeun kana eta omongan.

“Ya, salam cenah ceuk di Cucun.” Pokna deui.

Tapi kuring rada kaget barang ngadenge eta ngaran. Soalna aya babaturan sakelas anu ngaranna eta: Cucun Cunayah.

“Alah…, Ya!” Ceuk Endang anu geus aya di kelas siga anu nyingsieunan.

“Kawinkeun bae lah.” Kusmayadi mairan.

Barudak sareuri.

Tapi kuring daripada mikiran anu teu puguh, kuring kaluar ti kelas bari mawa pakarang pikeun Jumsih di jalan gede hareupeun sakola.

Nepi Ka Tungtung


Tungtung jugjugeun urang nangtung
Tungtung ayeuna bakal manggih ujung
Ujung anu tara mere lalangkung
Ujung ayeuna bakal aya panyambung

Di dieu lain ngan ukur kakurung
Nganti-nganti nu haat mulung
Sugan aya anu ngagaduhan sintung
Nu nyaangan dina waktu keur suwung

Jalma-jalma pating kurunyung
Aya anu cenghar, aya anu nguyung
Malah aya anu diharudung ku sarung
Kabehanana seja lumampah, manggung

Tamplokeun kabisa nepikeun ka jucung
Kahayang cita-cita kudu diberung
Tembongkeun wawanen nu siga ruyung
Nepikeun ka raga dihalangan ku padung

Mun teu kahontal ulah nguyung
Komo lamun sagala dilangkung
Hirup lain ngan ukur saguluntung
Kudu aya mangpaat, darajat anu ngapung

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=413249961893)