Goréng Adat


Si Acim eukeur diuk di handapeun tangkal kopi di sisi jalan. Manehna melong ka jalan gede anu lumayan rada anggang anu aya dihareupeunana. Manehna keur nyerangkeun anu lalar liwat anu baralik ti kebon reujeung ti sawah. Kaayaan harita eukeur mimiti lingsir ngulon, panas poe teu pati panas, kawantu lain usum halodo. Harita teh keur mangsana dangdangrat.

Si Acim jiga anu keur niis di handapeun tangkal kopina teh. Manehna sosoranganan. Henteu ti biasana, manehna osok reujeung babaturanana, sahanteuna reujeung si Omon. Teuing kunaon atuh, harita mah manehna teh ulin sosoranganan.

Diuk di handapeun tangkal kopi, karasa tiisna, henteu hareudang teuing. Komo ditambah ku angin anu ngahiliwir, nebak dangdaunan. Manehna diuk sila bari nanggeuy gado ku dua leungeunna. Sikuna diteueulkeun kana pingpingna. Atuh rada mendeko oge. Kituna teh taya saurang oge anu nganyahoanan, komo nyerangkeun manehna mah.

Jalan anu dipelong teh lumayan rada gede oge, bisa kaliwatan mobil treuk. Ngan eta jalan teh rada anggang ti manehna diuk. Anggangna kira-kira 20 tumbak mah. Antara jalan jeung manehna teh kebon sampeu anu tacan lila dipelakeun. Jadi teu ieuh ngahalangan titingalianana ka jalan gede tea.

Sanajan manehna neuteup anteb ka jalan, tapi jiga anu melong kosong. Teuteupanan jiga anu nyoreang ka mangsa ka tukang, mangsa manehna eukeur leutik keneh pisan. Kabayang ku manehna, mangsa-mangsa eukeur leutik, eukeur diasuh keneh ku ninina, kira-kira lima taun katukang. Teuing atuh ku matak nineung reujeung matak lewang, matak sedih. Henteu sedih kumaha, da dina waktuna eukeur aya keneh ninina mah manehna teh remen diasuh ku ninina. Sapopoena, mangsa indung bapana arindit ka kebon teh, manehna mah tara dibawa da leutik keneh. Nya di lembur teh diasuh ku ninina.

Anu matak jadi sedih ka manehna mah, teuing ku matak kaduhung ayeuna. Mangsa harita, mangsa eukeur leutik manehna teh kacida pisan  mantangulna. Teuing turunan saha atuh menahna teh, kitu ceuk tatangga manehna anu nyararita teh. Anu masih keneh aya dina ingetan manehna mah mangsa manehna balik ti tampian reujeung ninina. Harita ninina teh balik ti tampian teh mani angkaribung ku babawaan, jaliken dina aisanana mani opat siki, acan deui seuseuhan pakean. Harita, keur datang panyakit manehna. Manehna hayang digandong ti cai keneh. Kusabab ninina oge mani beurat mamawa babawaan, nya teu bisa ditedunan eta pamentana teh. Kusabab henteu ditedunan manehna ceurik lolongseran, teu nempo di kaayaan ninina. Ditinggalkeun ku ninina, atu beuki tarik pisan manehna ceurik. Atuh ninina teh teu kebat, tuluy nungguan jeung nyanggupan arek ngagandong. Tapi manehna embungeun lamun digandongna teh ditempat ninina nangtung. Manehna hayangeung digandongna teh ti tempat manehna ceurik. Kusabab ninina teh da beurat tea, teu ditedunan, maenya kudu balik deui mah. Da kusabab teu ngarti tea, manehna tetep embung lamun kudu leumpang nyampeurkeun ninina mah. Manehna hayangeun digandong di tempat manehna ceurik. Atuh tungtungna mah ninina ngelehan sorangan. Melaan balik deui ka tempat incuna ceurik, enya ka tempat manehna ceurik. Sanajan angkaribung oge.

Teu karasa ku manehna, cai matana aya anu ngeclak kana leungeunna mapay pipina. Dina hatena, naha atuh kalakuan manehna baheula teh mani kitu pisan.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s