Bral


Mapag kahayang, ngajomantara ka jana pria
Geus jauh tina rame-rame dikaria
Mangsana hirup kudu bener, kudu daria
Sagala hal, sagala dodoja, kudu siap sadia

Nete akar ngeumbing jangkar, entong bangkar
Hirup kudu pinuh ku sumanget nu motekar
Komo lamun hirup diri jadi tambelar
Sanajan jalan hirup ngan saukur jadi pakacar

Ngambah sagara kahidupan nu teu datar
Loba pilihan lalakon, nu jelas reujeung samar
Tangtukeun pilihan, teu meunang langsung kaluar
Supaya pikiran, ingetan jadi janglar

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/group.php?gid=38027927709#!/notes/amid-abdul-malik-imanuddin/bral/410250516893)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s