Nété Tarajé Nincak Hambalan


Si Acim eukeur ngarapalkeun di tepas imah si Omon. Duanana siga anu pogot pisan kana diajarna. Sanajan kitu, tetep wae ari heureuy reujeung ngobrol nu lian-lian mah masih keneh aya.

“Ari si Duyeh ka mana nya, Mon?” Si Acim ingeteun ka babaturanana anu ngaranna si Duyeh.

“Teuing atuh nya teu apal. Da tadi mah nyebutkeunana teh arek ka imahna heula.” Tembal si Omon bari dadapangan.

“Arek ka dieu lain…?” Si Acim nanya deui.

“Heueuh cenah.” Tembal si Omon, jongjon maca buku bacaan.

Sanggeus kitu mah duanana jongjon deui maraca buku bacaan sewang-sewangan.

“Naha geningan euweuh wae nya si Duyeh teh?” Ceuk si Acim sanggeus pabetem-betem sawatara waktu.

Si Omon teu nembalan. Da manehna mah eukeur jongjon keneh migawe tugas dina buku bacaan.

Teu ditembalan kitu mah, si Acim ngahuleng. Jiga euweuh deui picaritaeun. Da manehna mah migawe tugasna teh geus rengse. Da padu dipigawe wungkul.

“Mon, ari lanceuk maneh sakolana di mana?” Ceuk si Acim nanya ka si Omon, sanggeus meunang lolongkrag.

Si Omon teu gancang ngajawab. Manehna saukur ngareret ka si Acim. Manehna neruskeun deui pagaweanana. Teu lila manehna nutup bukuna terus diuk nyanghareup ka si Acim.

“Si Duyeh mah jigana ulin reujeung babaturanana.” Pokna ngajawab pananya si Acim nu tiheula. “Ari lanceuk kuring mah geus kuliah di IKIP Bandung….”

“Kuliah nya…?” Si Acim olohok.

“Heueuh.” Jawab si Omon. “Da lanceuk kuring mah hayang jadi guru cenah.”

“Jadi guru nya….” Si Acim ngahuleng.

“Heueuh.”

“Lamun kitu mah uing oge arek asuk ka IKIP wae ah. Supaya jadi guru….” Ceuk si Acim.

“Hah…? Maneh hayang jadi guru kitu, Cim? Teu salah eta teh?” Si Omon melong.

Si Acim unggeuk. “Naha kitu?”

“Teu…, teu nanaon.” Si Omon teu terus terang. “Alus atuh ari kitu mah. Ngan kudu daek sakolana. Kudu rajin diajar….”

“Nya heueuh atuh. Kuring oge kahareupna mah arek soson-soson diajar.” Si Acim daria.

“Tah kitu atuh.”

“Ari maneh hayang jadi naon, Mon?” Si Acim nanya cita-cita si Omon.

“Ah, kuring mah hayang cicing di lembur wae….” Si Omon jiga anu haroream. “Babantu ka kolot.”

“Naha…? Teu hayang nurutan lanceuk anjeun kitu…?”

“Males ah sakolana….” Si Omon memeres buku anu pabalatak.

“Naha bet males sagala. Pan maneh mah tara bolos sakolana….” Si Acim neuteup ka si Omon.

“Teu naha-naha. Eta wae kuring mah embung lila-lila teuing sakola teh.”

“Lila kitu sakolana ari hayang jadi guru teh…?” Si Acim kerung.

“Heueuh. Coba wae itung. Sakola SD teh genep taun. SMP tilu taun. Terus SMA oge tilu taun. Terus wae kuliah opat taun.” Tembal si Omon bari ngitung. “Kabehanana teh jadi 16 taun.”

“Heueuh nya. Tapi, hayang sakeudeung mah ti SMA teh langsung wae jadi guruu atuh….”

“Nya teu bisa atuh.”

“Naha bet teu bisa…? Apanan Pa Dede oge lulusan SMA.” Ceuk si Acim nyabit-nyabt guru di sakola.

“Heueuh eta mah baheula. Da ayeuna mah teu bisa. Ayeuna mah lamun hayang jadi guru teh teu bisa ngan ukur lulusan SMA. Tapi kudu kuliah saperti lanceuk kuring.”

“Lamun kitu mah, atuh langsung wae kuliah. Entong asup ka SMA heula.” Si Acim nyodorkeun pamanggihna.

“Nya teu bisa oge atuh. Lulusan SMP mah teu bisa langsung kuliah.” Si Omon keukeuh. ” Pokona mah, lamun hayang jadi guru kudu sakola heula ti mimiti SD, terus SMP, terus SMA, terus oge kuliah. Titik”

Si Acim teu ngajawab.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s