Jalan Henteu Ngabulungbung


Dikangkarung, diharudung ku sarung
Ingetan jeung raga, ku matak nguyung
Sagala dicaram, teu bisa ngaberung
Saliksik heula saacanna ilubiung

Kituna awak teu bisa pundung
Awak anu ngan ukur satangtung
Seja bumela nepikeun ka tungtung
Nepikeun ka waktu tunggang gunung

Saacan tujuan harepan jadi jucung
Patekadan kudu teuas, ibarat ruyung
Teu renghas harepan, tetep digulung
Sanajan sisi gigir pada ngalung-ngalung

Ambahan lain ngan ukur dina bangbarung
Bukakeun, tembreskeun nepikeun ka hurung
Sanajan diri kasengker kakurung
Yakin, nu neruskeun lir ibarat sirung

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000481028151#!/note.php?note_id=407129771893)