Ngeureuyeuh


Kebek ku rasa deudeuh na gagaleuh maneuh
Sanajan sora ilang, sora geus peuyeuh
Tetep kudu maju terus teu meunang reureuh
Teu ilang najan dipupus, tilem ka jero taneuh

Tong lungse, tempo di hareup teh geningan dayeuh
Sanajan saeutik, sanajan sarenghap, tetep ngeureuyeuh
Ilangkeun sagala rurudet, sagala kageuleuh
Leuleuskeun hate, masing nepikeun ka leumpeuh

Mun pabentar paham ulah silih teumbleuh
Pasalia pikiran ulah silih lejokeun silih euleuh
Najan beda tujuan ka tonggoh reujeung ka landeuh
Kudu tetep nyekel kana cekelan masing pageuh

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest&note_id=405855681893#!/notes/amid-abdul-malik-imanuddin/ngeureuyeuh/405855681893)