Cai, Geningan Cai


Cur-corna cai nu ngocor
Ngan neangan tempat nu bolongor
Tara ieuh gudar-gedor komo kudu seah jeung awor
Milih jalan cape sanajan kudu ngaleor

Ayeuna cai ngagulidag, ngocor sagala diteumbag
Loba anu kukuh pengkuh matak tijedag
Taya istilah eureun kapelag, komo mun dipapag
Taya jirim jisim anu bisa ngahulag

Mangsa cai saat, matak sasat matak garosingsat
Teu nempo mangsa ninggang macapat
Leuwi, situ, wahangan janggelek jadi darat
Hirup hurip ngadadak jadi beurat

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/amid.abdul.malik.imanuddin?v=app_2347471856&ref=profile#!/note.php?note_id=396995516893)