Rorodaan: Rorodaan Nu Sejenna


Rorodaan sejenna salian anu bisa ditumpakan teh aya deui rorodaan anu ngan ukur didorong. Rorodaan ieu mah aya sababaraha rupa. Aya rorodaan anu dijieunna tina dampal sendal capit, aya oge anu tina kai.

Rorodaan anu dijieunna tina dampal sendal capit mah ngan ukur bisa didorong. Ari gilindingna bisa ngan ukur hiji, bisa oge tilus siki nyarupaan kana gilinding rorodaan anu bisa ditumpakan. Gilindingna laleutik, buleudna kira-kira sapigeulangan leungeun. Ari paranti ngadorongna make gagang awi meunang ngarautan/ngalemeskeun. Dina rorodaan ieu mah supaya rada nyeni teh osok ditambahan ku kaleng urut kale susu. Tutupna diganti make balon. Tah eta tutu anu geus diganti ku balon teh osok ditakolan. Panakolna bisa tina gagang awi atawa kai. Nakolanana teh lamun rorodaanna dipajukeun. Jadi lamun rorodaan eta dipajukeun osok disada.

Rorodaan gilinding hiji

Aya oge rorodaan gilindingna hiji anu dijieunna tina kai, terus gagangna teh dijieunna tina leunjeuran awi tali. Rorodaan ieu mah lumayan kuat, da bisa dipake pikeun narik naon wae saperti narik wadah cai. Rorodaan iue teh sarua wae didorong, ngan ngadorongna biasana mah eta gagang tina leunjeuran awi teh diteundeun dina taktak. Dina tengah-tengah leunjeuran awi anu jadi gagangna tea, ditendeunan palang anu pondok jeung rada leutik cukup pikeun nyekelan, minangka setirna.

(Gambar meunang moto ti koran Pikiran Rakyat)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s