Semur Jengkol


Kadaharan anu dijieunna tina jengkol, diantarana wae nyaeta semur jengkol. Jengkol anu disemur teh bisa jengkolna langsung atawa anu geus jadi sepi. Jengkol anu bisa disemur teh nyaeta jengkol anu geus kolot, jeung lamun nyieun semur tina jengkol, kudu ati-ati dina nyieunna bisi jadi panyakit jengkoleun. Dina ngasakan jengkolna kudu bener-bener asak.

Jengkol anu geus kolot atawa sepi tea, diberesihan tina sagala kokotor. Ari kulumudna mah bisa diberesihan tianggalna keneh, bisa oge diberesihanana teh engke pas arek nyieun semurna.

Saacanna jadi semur, jengkol atawa sepi tea kudu dikulub heula nepikeun ka asak. Ngasakanana make seuneu anu gede, entong seuneu anu leutik. Sanggeus asak terus dituuskeun dina wadah saperti ayakan leutik supaya garing tina cai pangulubanana.

Sanggeus tuus, terus dipekrekan supaya garepeng atawa pareupeus. Tapi ulah nepikeun ka barubuk. Tujuanana mah supaya samarana bisa nyerep ka jero jengkol.

Ari samara atawa bumbu anu biasa dipake mah nyaeta:

  1. Bawang beureum  anu lobana kira-kira lima sihung
  2. Bawang bodas weh tilu sihung
  3. Muncang kira-kira tilu siki
  4. Koneng satengah sihung
  5. Laja sabuku
  6. Pedes anu lobana kira-kira sapuluh siki
  7. Uyah sasendok
  8. Gula beureum sapasi

Samarana terus diolah heula. Muncang, koneng,  jeung pedes direndos dina coet nepikeun ka lembut. Bisa ditambahan ku uyah reujeung gula beureum. Sanggeus kitu terus eta samara teh digoreng dihijikeun reujeung bawang beureum, bawang bodas, laja reujeung uyah ditambah gula beureum lamun samara anu direndosna tacan digulaan ditambahan ku cai saeutik mah. Tapi, nu ngaranna takeran atawa ukuran samara ieu teu ditangtukeun kudu sakitu takeranana. Da eta mah kumaha anu nyieunna, kumaha karesepna. Arek ditambahan ku cabe beureum oge bisa.

Samara anu takeranna sakumaha anu disebutkeun di luhur teh bisa dipake pikeun nyamaraan jengkol kira-kira satengah kilo.

Sanggeus samarana digoreng, tungguan nepikeun ka asak atawa rada asak. Sanggeus kitu abuskeun jengkol meunang mekprekan tea kana katel anu dipake ngagoreg samara tea. Terus ditambahan ku cai kira-kira sacangkir mah atawa kumaha kahayangna. Mun hayang jadi angeun atawa hasilna loba atawa aya caian, rada lobaan wae caina. Terus wae diaduk-aduk supaya samarana campur. Terus dikekeb nepikeun ka saat caina. Sanggeus asak atawa saat caina kakara dijait.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s