Mana Janjimu Dulu…?


Kudu tigin kana jangji pasini
Anu dikedalkeun di alam ajali
Seja babakti jeung masrahkeun diri
Ka Allah, Pangeran anu hiji

Ulah cidra subaya kana carita baheula
Mangsa raga tacan aya
Mangsa wakca balaka arek satia
Moal mengpar tina cekelan nu nyata

Hamo ulah jadi poho
Hirup jongjong sono-sono
Inget yen eukeur didodoho
Ulah nepikeun beunang kabobodo

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/notes.php?id=100000008143794#!/note.php?note_id=303932306893)