Nyepi, Ngaruang Jengkol Supaya Jadi Sepi


Saha atuh anu teu apal kana jengkol…. Jengkol mangrupakeun hiji kadaharan anu osok didahar dijadikeun deungeun sangu. Komo mun jengkolna teh jengkol ngora, matak ni’mat mun dahar reujeung jengkol ngora dicoelkeun kana sambel. Mun jengkol kolot mah aranglangka langsung dijadikeun deungeun sangu. Tapi, biasana diolah heula, naha diasakan heula atawa dipeuyeum/diruang heula. Sanajan kitu, ari anu resep mah da teu bisa dicaram mun jengkol anu geus rada kolot langsung didahar, dicoelkeun kana sambel. Ngan kabiasanana mah, mun jengkol anu geu rada kolot osok diolah heula. Tujuanana teh supaya param atawa leungit heula anu bisa jadi panyakitna.

Da, geus papada nyaho yen jengkol teh osok ngakibatkeun jalma anu ngadaharna jadi jengkoleun. Jengkol anu bisa matak nyababkeun jengkoleun teh nyaeta jengkol anu geus rada kolot. Jengkol ngora mah tara. Nya supaya teu nyababkeun jengkoleun, jengkol anu anu geus kolot atawa rada kolot teh diolah heula. Loba cara ngolah ieu jengkol. Jengkol teh bisa dikulub, bisa digoreng, bisa dibubuy, bisa disemur atawa diruang jadi sepi.

Mun hayang param pisan mah nyaeta jengkol teh biasana diruang heula jadi sepi. Jengkol anu geus karolot teh diruang, diantepkeun sababaraha poe mah nepikeun ka param.

Asal foto: http://abisyakir.files.wordpress.com/2009/04/jengkol1.jpg

Jengkol anu geus karolot teh dipesekan atawa dilaanan tina cangkangna. Sanggeus dipesekan, supaya alus mah eta jengkol teh dibeulahan terus dicowakan dipiceunan matana atawa anu bakal jadi kongkoakna. Tujuanana supaya salila diruang teh henteu jadi kongkoak jengkol. Sanajan kitu, mun henteu dipiceunan oge teu jadi masalah. Arek diruang guruntulan keneh oge bisa.

Sanggeus beres, terus diruang dina taneuh. Ngaruangna mah bisa langsung ngali taneuh, bisa oge make wadah anu dipinuhan ku taneuh. Wadahna bebas wae, bisa make karinjang atawa wadah tina awi atawa wadah sejenna. Nu penting mah bisa ngawadahan taneuh reujeung jengkolna, nepikeun ka jengkolna teh karuang kabehanana, henteu aya anu katempo mecenghul dina luhureun taneuh.

Sanggeus sababaraha poe, eta jengkol teh geus jadi sepi anu bisa diolah atawa diasakan deui. Cirina eta jengkol geus jadi sepi teh diantarana wae kulumudna atawa kulit anu mungkus eta jengkol geus robah warnana jadi rada hideung jeung gampang locot atawa coplok. Salian ti eta, eta jengkol teh rada rangu, gampang mung diseplekeunana.

Sanggeus jadi sepi mah tinggal ngali jeung diolah atawa diasakan. Loba cara pikeun ngasakan eta sepi.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s