Kacai Jadi Saleuwi Ka Darat Jadi Salebak


Si Acim ngabogaan adi nu ngan ukur hiji-hijina. Ngaranna teh si Onah. Umurna bedana teu pati jauh, ngan ukur beda dua taun. Ayeuna si Acim kakara nincak umur sapuluh taun, sedengkeun adina nyaeta si Onah geus nincak dalapan taun. Sakolana beda sakelas. Ngan bedana teh lumayan pikaseurieun oge. Adi si Acim mah geus nincak kelas tilu SD, sedengkeun si Acim sorangan kakara nincak kelas dua. Tapi, da teu aneh oge, mun nempo pasipatan si Acim.

Sanajan kaelehkeun ku adina di widang palajaran di sakola, si Acim teu jadi eraan atawa teu payaan. Duanana oge katempona teh runtut raut sauyunan. Sanajan adina teh kelasna saluhureun, tapi tetep wae ngaranna ka adi mah, tetep adi. Kitu deui sabalikna. Mun indit ti imah ka sakolakeun osok babarengan, balikna oge kitu keneh. Mun boga PR, si Acim teu era tatanya ka adina.

Kaayaan di imahna oge sarua keneh. Runtut raut sauyunan wae. Tara harak ka dulur, komo mun kudu silih ceuceub mah. Nya ari baeud ka dulur mah biasa, da eta mah ngan ukur sakeudeung, tara lila. Geus teu baeud deui mah biasa wae apet deui.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s