Cikaracak Ninggang Batu, Laun-laun Jadi Legok


Jalan paranti ka leuweung gerot teh ngaliwatan rungkun awi tali di tempat anu rada lengkob. Di dinya lumayan rada iuh linduh. Kusabab rada lengkob, tempat matak tiis jeung tenang. Mun arek niiskeun pikiran mah bisa tinggal cicing heula wae di dinya.

Di tempat eta teh, duka kumaha, kacida tengtrem ayenma. Hiliwirna angin anu nebak ka dangdaunan komo deui daun awi kadengena matak tenang kana hate. Komo deui mun bari nengetan sosoraan anu arang langka mah. Aya sora manuk tikukur ti beh kidul, di tempat anu rada luhur.

Em….

Di deukeuteun rungkun awi tali teh aya gawir tina batu cadas, anu pinuh ku lukut. Tandana kabaseuhan wae ku cai anu ngocor dina eta cadas. Da sabenerna mah dina cadas teh teu weleh ngaluarkeun cai nyusu anu terus ngocor ka beh hilir nyambung ka walungan. Ngan caina dina cadas eta mah leutik, da katempona ngan ukur rembes  baseuh wungkul. Sanajan kitu lamun heug dikocorkeun mah dijadikeun hiji, tangtuna oge rada ayaan caina teh.

Di beh handap eta cadas aya lukut anu gomplok. Tuntungna jadi tempat muragna eta cai nyusu. Sanajan muragna eta cai teh ngan ukur sakeclak-sakeclak, tapi terus-terusan. Eta cai anu murag teh ninggang kana batu gede anu aya di handap. Mun ditengetan mah, muragna teh kira-kira sarenghapan jalma dina sakali murag. Anu jadi heran, dina urut ngeclakna eta cai teh, jadi aya tapakan. Aya logak anu rada leutik. Teuing tapak naon. Piraku ku cai anu ngan ukur ngeclak bisa ngabolongan batu anu sakitu teuasna….

Dalah dikumaha deui geningan, da kitu buktina. Sanajan mun dipikir saheulaanan mah teu kaharti eta kaayaan teh. Tapi mun ditengetan deui mah bisa wae. Ku dileukeunan mah taya hal anu teu bisa. Lila-lila mah sanajan teuas oge teu burung bisa legok.

Hal ieu bisa diibaratkeun ka jalma anu memang susah dina hiji hal. Tapi lamun dileukeunan mah hiji waktu tangtu bisa.

One thought on “Cikaracak Ninggang Batu, Laun-laun Jadi Legok

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s