Kudu Bisa Ngaji


Ngaji, dina harti ngaji Quran geus jadi kabiasaan pikeun barudak mah. Komo deui mun geus sakola di SD. Da ti keur leutik keneh oge, saacanna asup ka SD teh, barudak osok dititah-titah pikeun ngiluan ngaji ku kolot-kolotna. Jadi geus jadi kabiasaan mun barudak ngaji teh. Anu henteu ngaji, kakara disebut henteu biasa.

Salian ti dititah ku kolotna oge, kana ngaji teh geus jadi kabutuh oge pangpangna di sakola. Da di sakola osok ditanya ku guru ngeunaan ngaji ieu. Naha osok ngaji atawa tara. Nu kangaranan geus ditanya ku guru mah, tangtuna oge aya maksud pikeun ngaroris nepi ka mana kabisa budak sakola ngeunaan bagbagan agamana. Leuwih dituna deui, mun tara ngaji teh meureunan bakal pada moyok ku babaturan sakelas. Mangkaning babaturan sakelas teh henteu ngan ukur babaturan salembur. Jadi bakal papada nyaho.

Kumaha atuh mun tara ngaji…?

Nya kudu ngaji…! Minimal bisa maca Al-Quran. Leuwih jauhna deui apal ngeunaan bagbagan agama, ngeunaan elmu-elmu anu aya pakuat-pakait jeung agama. Elmu ibadah, elmu beberesih, jeung elmu kumaha supaya jadi anak anu soleh anu babakti ka kolotna, ka guruna jeung akur ka sasama.

Aya oge budak anu era lamun dititah ngaji teh. Nya alesanana teh era cenah, da geus jebrog (geus gede). Piraku geus gede tacan bisa nanaon….

Saur pun guru mah, mun era ngaji mah cenah kudu mawa gula.

Naon maksudna nya…? Nepi kaayeuna, tacan kaharti naon maksudna…!

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s