Hayang Asup ka Sawarga, (Naha) Cukup ku Sholat (?)


Nu jadi cekelan teh hadits Nabi (saur pun guru):

“Anu pangheulana dihisab di poe Kiamat teh Sholat. Lamun Sholatna bener, bakal bener amal-amalan nu sejenna. Lamun goreng Sholatna, bakal goreng amal-amalan nu sejenna.”

“Sholat teh tihangna agama. Sing saha jalma anu ngadegkeun sholat, hartina geus ngadegkeun agamana, jeung sing saha jalma anu ninggalkeun sholat, hartina geus ngarugrugkeun agamana.”

Tambahanana teh:

Sholat teh mun dina angka mah lir ibarat angka hiji, sedengkeun amal nu sejenna teh lir ibarat angka nol. Mun sholatna diamalkeun, eta jalma ngabogaan niley hiji. Mun salian ti sholat, eta jalma osok ngamalkeun puasa, mangka eta jalma teh ngabogaan niley 10. Mun ditambahan deui ku zakat, nileyna jadi 100. Mun ditambahan deui ku osok ngabantuan jalma sejen dina kahadean, nileyna jadi 1000. Jeung saterusna.

Ku eta cekelan teh rarasaan mah geus panceg ngabogaan kayakinan yen bakal asup ka sawarga. Asal saratna entong ninggalkeun Sholat. Jadi mun henteu ninggalkeun sholat, pasti wae bakal asup ka sawarga.

Tapi, aya nu jadi kapanasaran naha bener kitu…? Mani gampang pisan geningan asup ka sawarga teh…. Da rarasaan mah pira oge ngalaksanakeun sholat, naon susahna…. Mun kitu mah pastina oge bakal loba jalma anu asup ka sawarga teh. Kuring oge bisa atuh mun kitu mah.

Tapi pamadegan ieu teh aya salahna, saur pun guru. Da nitahna oge ngadegkeun sholat, lain ngan ukur ngalaksanakeun sholat. Naon bedana kitu ngalaksanakeun jeung ngadegkeun…?

Saur pun guru keneh, mun ngalaksanakeun mah ngan ukur padu ngalaksanakeun wungkul, ngan ukur seja ngalaksanakeun kawajiban, supaya lunas kawajiban wungkul. Sedengkeun mun ngadegkeun mah, sagala hal anu aya dina sholat teh dipraktekeun dina kahirupan sapopoena, sholatna teh bakal mangaruhan kana kahirupan di luar sholatna.

Ngan aya hal anu tacan kakedalkeun atawa ditanyakeun. Mun dina wangunan anu jadi tihangna teh lir ibarat sholat, naon atuh anu jadi pokona atawa pondasina. Terus oge, naon cirina mun agama geus ngadeg….

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s