Ngaleugeut Turaés


Inget sababaraha waktu anu kaliwat, basa ngaliwat ka taman Cilaki, aya sora anu ngagerét mani tarik tina luhureun tatangkalan. Kana sorana moal bireuk deui da geus biasa mun usum panen teh di lembur mah reang pisan sorana teh. Matak waas inget ka lembur, waas ku sorana anu reang, waas ku ngalana jeung waas ku ngadaharna.

Inget ka mangsa katukang, waktu keur di lembur keneh….

Nincak mangsa panen pare di huma atawa bisa disebut oge mangga mamareng, di kebon teh osok reang ku sora Turaes. Lolobana mah dina tatangkalan anu jarangkung saperti tangkal jeungjing jeung tangkal peuteuy.

Mun geus usum Turaes teh mani resep. Soalna ku pun Bapa osok diajak ngaleugeut eta Turaes. Ngala turaes teh tara jauh-jauh teuing, paling oge ka kebon anu rada deukeut. Kabeneran di aya tangkal peuteuy anu gede.

Ngan saacanna ngala turae teh, pun Bapa ngajak ngala leugeut heula ka leuweung sakalian ngala gantarna. Ari leugeut anu biasa dipake mah nyaeta leugeut teureup. Leugeut teureup lumayan cepel atawa rapet. Sanggeus ngala leugeut, terus ngala gantar tina awi tamiang. Ngahaja neangan anu panjang supaya bisa ngahontal dahan anu jauh.

Di kebon, pun Bapa mah naek kana tangkal jeungjing atawa albasiah digigireun tangkal peuteuy anu loba turaesna. Sedengkeun kuring mah cicing wae di handap da teu acan bisa naek anu jangkung, jeung barina oge arek naon da tacan bisa nanaon mun kudu ngaleugeut turaes mah.

Teu lila, kadenge sora turaes anu reang bari jiga anu haliberan tina tangkal peuteuy. Singhoreng teh kagebahkeun ku babaturanana anu beunang kaleugeut. Tapi sanajan geus balubar tina tangkal, tetep wae balik deui kana tangkal peuteuy eta. Jadi wae turaes teh henteu beakeun da tetep loba wae.

Sababaraha jam lilana, pun Bapa turun bari mawa kantong anu dieusi ku kantetan turaes anu jumlahna lumayan loba oge. Aya meureunan sababaraha puluh mah.

Di imah,turaes teh diberehan tina jangjangna, terus dibeulahan. Sanggeus disamaraan, terus digoreng.

Dijadikeun deungeun sangu, mani nikmat karasana.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s