Tutuwuhan Obat


Tutuwuhan anu jaradi di sakurilingeun, mun ditalungtik mah sabenerna kacida loba pisan mangfaatna pikeun harirupan jalma-jalma. Aya tutuwuhan anu dimangfaatkeun tangkalna. Aya oge anu dimangfaatkeun buahna. Aya oge anu dimanfaatkeun daunna jadi lalab. Aya oge anu dimangfaatkeun beutina.

Ari cara ngamangfaatkeun aya anu dijadikeun kai tina tangkalna atawa suluh, aya anu dijadikeun kadaharan (buah, daun jeung beutina), aya oge anu dijadikeun bahan obat-obatan, naha daunna atawa getahna jeung bagean tutuwuhan sejenna.

Daun seureuh bisa dijieun obat

Mun ditataan mah dan lumayan loba pisan tutuwuhan anu bisa dijadikeun obat teh, naha arek langsung jadi obat atawa kudu diolah atawa dikokolakeun heula. Kauntungan obat tina tutuwuhan ieu nyaeta beda jeung obat meunang meuli ti warung. Obat-obatan tina tutuwuhan mah henteu kacampuran ku zat kimia atawa zat tambahan.

Salian ti eta oge, obat-obatan ieu lumayan murah oge (mun embung disebut teu kudu mayar), asal daek melak atawa neanganana.

Naon wae atuh tutuwuhan anu bisa dijadikeun obat teh? Jeung panyakit naon wae anu bisa diobatanana…?

About these ads

About AMiD

Mapay Jalan Kahirupan

Posted on 5 Désémber 2009, in Tutuwuhan Obat and tagged , , . Bookmark the permalink. Tunda talatah.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1.138 other followers

%d bloggers like this: