Ngaran Itung-itungan


Baheula mah dina ngitung teh rada aneh oge. Lain aneh-aneh teuing, tapi beda. Enya beda jeung ayeuna. Aya istilah-istilah anu beda jeung kaayeunakeun mah tara teuing dipake. Paling anu masih keneh dipake teh dina bulan puasa, jalma-jalma teh dina poe lilikuran mah loba anu ari’tikaf di masigit. Naon atuh anu disebut lilikuran teh…?

Dina itung-itungan atawa milang aya istilah-istilah anu osok dipake, diantarana wae:

 1. Sasiki, nuduhkeun jumlah anu ngan aya hiji.
 2. Salayan, nuduhkeun kana jumlahna aya dua, anu dijadikeun papasangan.
 3. Sapasang, sarua jeung salayan.
 4. Salosin, nuduhkeun jumlah 12 (dua welas).
 5. Sakodi, nuduhkeun jumlah 20 (dua puluh).
 6. Salikur, nuduhkeun jumlah atawa itungan 21 (dua puluh hiji).
 7. Dua Likur, nuduhkeun jumlah atawa itungan 22 (dua puluh dua).
 8. Tilu Likur, nuduhkeun jumlah atawa itungan 23 (dua puluh tilu).
 9. Opat Likur, nuduhkeun jumlah atawa itungan 24 (dua puluh opat).
 10. Lima Likur, nuduhkeun jumlah atawa itungan 25 (dua puluh lima).
 11. Salawe, nuduhkeun jumlah atawa itungan 25 (dua puluh lima).
 12. Genep Likur, nuduhkeun jumlah atawa itungan 26 (dua puluh genep).
 13. Tujuh Likur, nuduhkeun jumlah atawa itungan 27 (dua puluh tujuh).
 14. Dalapan Likur, nuduhkeun jumlah atawa itungan 28 (dua puluh dalapan).
 15. Salapan Likur, nuduhkeun jumlah atawa itungan 29 (dua puluh salapan).
 16. Saraju, nuduhkeun jumlahna 40 (opat puluh).
 17. Sawidak, nuduhkeun jumlahna 60 (genep puluh).
 18. Sagros, nuduhkeun jumlahna 144 (saratus opat puluh opat).
 19. Salaksa, nuduhkeun jumlahna 10000 (sapuluh rébu).

2 thoughts on “Ngaran Itung-itungan

 1. Aya nu kalangkung kang,
  – Sapasi, satengahna tinu sasiki ngan barangna buleud atawa jangkep.
  – Sabeulah, barang hiji dibagi dua nurutkeun kana uratna.
  – Sapotong, barang hiji dibagi dua neukteuk urat.
  – Sajodo, sarua jeung sapasang dilarapkeun jang ka jalma atawa sato.
  – Sarakit, sarua jeung sapasang dilarapkeun jang ka munding.

  Sigana upami diteraskeun jadi kana itung-itungan nu teu tangtu (kaluar tina ontek teu kang) kayaning :
  – Samanggar,
  – Saturuy,
  – Sasikat,
  – Sapapan,
  – Sapendul
  – Jst.

  Like

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s