Diajar Ngadeg Ajeg (1)


Mun nengetan kaayaan di lembur, kacida pisan bedana jeung kaayaan di dayeuh. Hiji hal anu bisa dijadikeun bahan tengetaneun nyaeta kabiasaan nikah ngora keneh, eta oge mun embung disebut nikah keur budak keneh. Geus jadi kabiasaan atawa geus jadi anggapan, mun umur geus nincak 20 taun leuwih, asa hariwang mun acan aya ciri-ciri bakal buru-buru nikah teh. Komo deui mun nincak di wanoja mah. Kolot si wanoja pasti neangan cara kumaha hayang gera nikahkeun budakna. Kusabab kitu teu heran lamun kakara oge sababaraha taun lulus SD geus nikah deui.

Nu jadi bahan pananyaan teh naha bisa…? Mun nempo kaayaan mah da nu ngaranna budak teh tacan dewasa. Sedengkeun nu ngaranna nikah teh lain ngan ukur heuheureuyan. Kanyataanna jeung kajadianna, bener-bener beda. Sanajan nempo umur mah budak keneh tapi dina ngalakonan hirup nyieun kulawarga teuaya (jarang maksudna mah) kajadian misalnya kulawarga anu reuntas di tengah jalan gara-gara nikah budak keneh. Biasa wae saperti kahirupan kulawarga anu geus pangalaman.

Pananya saterusna, naon anu bisa nyababkeun maranehna langgeng dina ngawangun rumah tanggana?

Ieu mah jawaban implengan, duka teh teuing mun kanyataanna mah.

  1. Ti budak keneh geus diajar motekar atawa nyonto kumaha ngajalankeun kahirupan kolotna. Ti keur waktu budak keneh, kolotna osok ngajak atawa ngadidik supaya ngabogaan kabiasaan sakumaha kolotna. Mun kolotna tatanen (jadi patani), budakna oge dididik jadi patani (sanajan henteu sakabehna). Jadi ti budak keneh geus boga kabiasaan atawa kabisa dina tatanen.
  2. Sanajan geus rumah tangga, kolotna tetep ngaping ngajaring ka budakna.
  3. Kolotna mere bagean atawa modal pikeun ngarojong kahirupan rumah tanggana. Diantarana wae, budakna teh dibere modal taneuh supaya dikokolakeun (ieu mah pikeun kolotna anu jadi patani).
  4. Sanggeus rumah tangga mah, budak teh jadi ngabogaan budaya neundeun sanajan saeutik-eutikeun. Boh dina rupa duit atawa barang.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s