Naon atuh ari Kaulinan Barudak Teh?


Kaulinan Barudak lamun ditempo tina susunan kecap, diwangun ku dua kecap, nyaeta kecap kaulinan jeung kecap barudak. Kadua kecap kasebut geus make rarangken sewag-sewangan. Kecap kaulinan asalna tina kecap ulin anu ditambahan ku rarangken ka-an. Kecap ulin ngabogaan harti atawa kecap sasaruaan: heureuy, maen, ameng (bahasa lemesna tina ulin). Ulin kaasup kecap pagawean, hartina migawe pagawean. Sanggeusna kaaasupan ku rarangken ka-an, kecap kaulinan robah jadi kecap barang anu hartina paranti atawa sagala hal/barang anu dipake ulin. Terus kecap barudak asalna tina kecap budak, anu ditambahan ku rarangken tengah ar. Budak nuduhkeun kana saurang, lamun ditambahan ku rarangken tengah ar, jadi nuduhkeun kana lobaan, atawa leuwih ti saurang budak.

Lamun dihijikeun mah kaulinan barudak teh mangrupakeun sagalarupa barang atawa naon wae anu dipake ulin ku barudak atawa budak babarengan (lobaan). Sanajan kitu nu ngaranna kaulinan barudak teh lain ngan ukur anu osok dipigawe ku lobaan wungkul, bisa oge anu dipigawena teh ngan ukur ku sorangan. Anu dipigawe ku sorangan oge kaasup kaulinan barudak, asal osok dipake heureuy ku barudak dina waktu-waktu arulinna.

Jadi, tungtungna, nu ngaranna kaulinan barudak teh nyaeta sagala rupa hal anu osok dipigawe ku budak (saurang) atawa barudak (lobaan) dina waktu-waktu arulin atawa hareureuy.

Sanajan kitu, nu ngaranna kaulinan barudak teh lain ngan ukur osok dipigawe ku budak wungkul, da aya kolot oge anu osok migawe atawa miluan migawe kaulinan ieu.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s